SL:n Kulttuurisäätiö

SUOMEN LAULUN KULTTUURISÄÄTIÖ
Kotipaikka Helsinki
Perustettu v. 18.5.1934

Säätiön tarkoituksena on luonnollisen äänenkäytön ja laulutaidon kehittäminen sekä vaaliminen ensisijaisesti Suomen Laulu ry:n jäsenten keskuudessa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Suomen Laulun Lauluakatemiaa luentojen, opetustoiminnan sekä julkaisujen avulla, kuten Suomen Laulun Lauluakatemian perustaja professori Heikki Klemetti on perustamisasiakirjassa esittänyt.

Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sen hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä. Sen itseoikeutettuina jäseninä ovat Suomen laulun puheenjohtaja ja taiteellinen johtaja.
Säätiön hallitukseen valitsee Suomen Laulun syyskokous vuosittain lisäksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan kuusi (6) jäsentä, joista vuosittain on erovuorossa kolme (3) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodeksi kerrallaan. Erovuoroisten tai hallituksesta eronneiden tilalle valitsee Suomen Laulu uudet jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja: Liisa Susiluoto
Varapuheenjohtaja: Erja Yli-Knuuttila
Muut jäsenet:
Katri Tasala, Suomen Laulun puheenjohtaja
Esko Kallio, Suomen Laulun taiteellinen johtaja
Olivia Puntanen
Friederike Saari
Leena Save, sihteeri
Paavo Mäkinen

Hallituksen ulkopuolella: Pirjo Moilanen, taloudenhoitaja

Advertisement